**  POZOR pre odstavku bazéna Kurz plavčík na bazénoch vo  Zvolene prebehne  až 25.09.2021,  *** Kurz baby plávania  02.10 . 2021. Zvolen   ***Kurz plavčík/ice  na otvorenej  vode 25.09.2021***

 ***  Servis a revízia tobogánov **práce na vodnej hladine ***  potápačské práce **zabezpečenie a dozor pri prácach na vodných plochách

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Fotogaléria

KURZ: učiteľ plávania 2020

V rámci mimoškolského vzdelávania prebehlo  v roku  2020   viacero kurzov učiteľov  plávania baby  a predprípravných a základných kurzov v rámci odstraňovania plaveckej negramotnosti. Kurzy boli vedení podľa najnovšej  metodiky akreditačnej a certifikačnej agentúry RI EUROPA