*** Kurz plavčíka  pre bazén:  ***  Svit 03.12.2022Z *** Zvolen 17.12.2022  ***  Kurz pre inštruktorov  plávania baby,základny, zdokonaľovací : 17.12.2022 Zvolen *** Darujte kurz:.plavčíka,potápania, učiteľa plávnia,  pokažky už v ponuke 

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Kurzy potápania, plávania

Tento program vzdelávania RSI rekreačných potápačov je svojou metodikou a jednoduchosťou postavený pre vzdelávanie širokej skupiny milovníkov podvodného života. Bohaté medzinárodné skúsenosti inštruktorov z jednotlivých potápačských federácií, kvalitná metodika kurzov, bezpečnosť klientov radia tento výukový program medzi top svetové kurzy vzdelávania v oblasti potápania. Vstúpte do sveta rekreačného potápania lacno a bezpečne z profesionálnym tímom záchranárov.

Základný kurz potápania na nádych OFD

Je prvým kvalifikačným stupňom nádychového potápania. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia platný potápačský certifikát medzinárodnej asociácie RSI, ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete. Otvára im dvere potápačských základní ako skúseným freeda potápačom na nádych.
Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy voľného potápania sa do max. hĺbky 30 m. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné zručnosti nádychového potápania a oboznámia sa s pravidlami bezpečnosti.
Podmienky: vek min 18 rokov, dobrý zdravotný stav, športová zdatnosť

Cena: 120 EUR

Základný kurz potápania OWD

Je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia platný potápačský certifikát medzinárodnej federácie RSI, ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete. Otvára im dvere potápačských základní a umožní požičať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach.
Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy rekreačného potápania sa do max. hĺbky 18m. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania sa.
Podmienky: vek min 18 rokov, dobrý zdravotný stav,

Cena: 240 EUR

POKROČILÝ POTÁPAČ PRE OTVORENÉ VODY - AOWD

Potápač, ktorý získal dostatočné množstvo znalostí a skúseností vycvičený k bezpečnému potápaniu do hĺbky 40 metrov. Kurz sa skladá z 5-ponorov, teoretickej časti a skúšky.
Táto kvalifikácia sa môže získať po absolvovaní 4-kurzov speciality s odpovedajúcim množstvom ponorov v otvorenej vode.
Podmienky: vek min 18 rokov, dobrý zdravotný stav, dosiahnutá licencia OWD absolvovaných minim 25 ponorov na mori

Cena: 200 EUR

POTÁPAČ ZÁCHRANÁR - RD

Potápač, ktorý mimo to, že ovláda poskytnutie prvej pomoci vie rozpoznať a predísť stresovým situáciám, v ktorých sa môže ocitnúť neskúsený potápač. Rozpoznanie stresu a ostatných potencionálnych potápačských nehôd a poskytnutie prvej pomoci pod vodou a na hladine sú vedomosti získané v tomto kurze. Kurz sa skladá z 10-teoretických lekcií a zo 4-lekcií vo vode. Tento kurz je povinný pre Vedúcich potápania /DIVEMASTRA/.
Podmienky: vek min 18 rokov, dobrá plavecká spôsobilosť, dosiahnutá licencia OWD absolvovaných minim 25 ponorov na mori

Cena: 200 EUR

POTÁPAČSKÉ ŠPECIALIZÁCIE

Tieto kurzy umožňujú rozširovanie potápačských znalostí a zručností výberom podľa vlastného záujmu
 • hĺbkové potápanie
 • orientácia a navigácia
 • basic nitrox
 • adwanced nitrox
 • vrakové potápanie
 • potápanie so žralokmi
 • potápanie pod ľadom
 • potápanie s celotvárovou maskou
 • potápanie v suchom obleku
 • potápanie s rebraitherom
 • fotografovanie
 • potápanie s E.U.B.A
Podmienky: vek min 18 rokov, dobrá plavecká spôsobilosť , dosiahnutá licencia OWD absolvovaních minim 25 ponorov na mori

Cena: 100 EUR za jednu špecializáciu

VEDÚCI POTÁPANIA

Tento kurz je určený pre potápačov, ktorý sa chcú začať potápať na profesionálnej úrovni. Kurz RSI Vedúci Potápania je Váš prvý krok k profesionalite. Skladá sa zo 6-lekcií v otvorených vodách, 12-teoretických lekcií. Povinný je kurz Rescue DIVER a kurz Prvá pomoc a oxygen provider. Tento kurz Vám umožňuje pracovať ako vedúci potápania, alebo asistovať inštruktorovi pri výcviku potápačov.
Podmienky: vek min 21 rokov, dobrý zdravotný stav , dosiahnutá licencia AOWD , RD, absolvovaních minim 150 ponorov na mori

Cena: 390 EUR

KURZ VÝUČBY PLÁVANIA

Tento kurz je určený všetkým tým, ktorí chcú správne viesť výučbu plávania detí a dospelých., alebo si chcú otvoriť školu plávania. V kurze sa naučia správnej metodike výučby plávanie v základnom ,zdokonaľovacom a pokročilom procese vývoja plavca. Zároveň pripraví učiteľov a trénerov na poskytovanie prvej pomoci pri nehodách počas výcviku.
Podmienky: vek min 21 rokov,

Cena: 120 EUR