*** Kurz plavčík na bazénoch Zvolen 15.10.2022 ***  Kurz pre inštruktorov  plávania baby,základny, zdokonaľovací :19.11.2022 Zvolen 

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Kurzy pre profesionálne zložky

Tento program vzdelávania RSI profesionálnych zložiek je svojou metodikou určený potápačským a záchranným skupinám a špeciálnym zložkám armády a polície. Bohaté medzinárodné skúsenosti inštruktorov z jednotlivých potápačských a záchranárskych federácií kvalitná metodika kurzov stavajú tento výukový program na úroveň top svetových kurzov vzdelávania v oblasti profesionálneho potápania a SAR záchrany na vodnej ploche. Naše kurzy sa nedajú porovnať zo žiadnym programom podobným programom. Cena je špecifikovaná podľa počtu účastníkov a miesta konania

FIRE RESCUE DIVER

Je prvým stupňom vzdelávania v záchranných zložkách.
Potápač, ktorý dosiahol štatút FRD, je zaradený ako profesionál v potápačskej skupine.

FIRE ADVANCED RESCUE DIVER

Je vyšším stupňom špeciálneho vzdelávania v záchranných zložkách.
Potápač, ktorý dosiahol štatút FARD a má za sebou viac ako 150 ponorov pri výkone povolania, je zaradený ako profesionál v záchrannom tíme.

SPECIALITY DIVER RSI

Program pre potápačské špecializácie umožňuje rozširovanie potápačských znalostí a zručností výberom jednej alebo viacerých špecializácií, ktorými sú:
  • potápanie s celotvárovou maskou,
  • adwanced nitrox,
  • potápanie s rebraitherom,
  • potápanie s E.U.B.A.

MILITARY DIVER

je prvým stupňom vzdelávania v ozbrojených silách.
Potápač, ktorý dosiahol štatút MD, je zaradený ako profesionál a môže byť nasadený ako potápač pri výkone povolania

KURZ ZÁCHRANA PO NÚDZOVOM PRISTÁTÍ NA OTVORENEJ VODNEJ PLOCHE

Tento kurz vedú záchranárski odborníci celosvetovo uznávanej SAR RESCUE. V kurze sa piloti a stewardi a príslušníci špeciálnych zložiek armády a polície oboznámia s postupmi záchrany a sebazáchrany po núdzovom pristátí na vodnej hladine . Súčasťou kurzu je aj spolupráca z leteckou záchranou SAR RESCUE. Tento celosvetovo uznávaný kurz sa nedá porovnať so žiadnym podobným kurzom záchrany na vodných plochách..

KURZ ZÁCHRANARA NA OTVORENEJ VODNEJ PLOCHE

Tento kurz je určený tím ktorý chcú vykonávať prácu záchranára. V kurze sa účastníci dôkladne oboznámia s technikou záchrany na otvorenej, zamrznutej vodnej ploche, pri povodni . Prevažná časť kurzu je organizovaná formou riešenia modelových situácií a nácviku používania najmodernejšej záchranárskej výstroje a vybavenia a konfigurácie s integrovaním záchranným systémom