*** Kurz plavčíka  pre bazén:  ***  Svit 03.12.2022Z *** Zvolen 17.12.2022  ***  Kurz pre inštruktorov  plávania baby,základny, zdokonaľovací : 17.12.2022 Zvolen *** Darujte kurz:.plavčíka,potápania, učiteľa plávnia,  pokažky už v ponuke 

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Kurzy prvej pomoci

KURZ PRVEJ POMOCI

Kurzy Prvej pomoci sú zamerané na získanie teoretických a praktických vedomostí potrebných na poskytovanie pomoci v situáciách ohrozenia života.
Programy kurzov sa štruktúrou líšia podľa toho, ktorým cieľovým skupinám a jednotlivcom sú určené.
V kurzoch spolupracujeme s akreditovanými spoločnosťami a organizáciami doma aj v zahraničí. Tento program je svojou kvalitou neporovnateľný so žiadnym iným vzdelávacím programom.

Typy programov prvej pomoci:
  • programy pre školy a mládež,
  • pre ozbrojené zložky,
  • pre záchranné zložky,
  • pre verejnosť,
  • pre wellness,
  • pre lyžiarske strediská,
  • pre plavecké školy,
  • pre potápačske školy,
  • pre športové kluby.

KURZ PRVEJ POMOCI BASIC

je základným kurzom prvej pomoci, v ktorom sa účastníci získajú zručnosti potrebné pri záchrane života, ktoré môžu potrebovať pri výkone svojho povolania. Tento kurz je vstupným kurzom do všetkých záchranárskych kurzov.
Podmienky: vek min 18 rokov,
Po kurze úspešní absolventi získajú licenciu medzinárodnej federácie RSI ,

Cena: 30 EUR

KURZ PRVEJ POMOCI ADWANCED

je vyšším stupňom vzdelávania v oblasti záchrany, na ktorom sa príslušníci dôkladne oboznámia so záchranárskou technikou, používaním AED, resuscitačnej sady, fixačnej sady, špeciálnej biologickej a radiačnej techniky a so samotnými technikami záchrany . Kurz prebieha formou riešenia jednotlivých modelových situácií.
Podmienky: vek min 18 rokov
Po kurze úspešní absolventi získajú licenciu medzinárodnej federácie

Cena: 60 EUR

KURZ HUMAN FACTOR

patrí medzi najčastejšie organizované edukačné programy v Európe. Hlavným cieľom kurzu je pripraviť profesionálnych záchranárov, príslušníkov profesionálnych zložiek, zamestnancov i širokú verejnosť na riešenie krízových a stresových situácií pri výkone povolania. Podstatnú časť kurzu tvorí problematika ľudského faktora a pschychologických aspektov záchrany.
Podmienky: vek min 18 rokov,
Po kurze úspešní absolventi získajú licenciu medzinárodnej federácie RSI ,

Cena: 60 EUR