Mimoškolsé vzdelávanie:  Kurz plavčíkov a wellness : Zvolen: 8.02.  Košice 14.02. Bratislava 01.03  **** Kurz učiteľ plávania  7.2.2020 .  **** Kurz inštruktor plavčíkov21 Február 2020 viac info@vodnazachrana.eu  ****  Kurz  Lifegiuard  SEA 21 -22.02 Zvolen.
                       

  


 

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Aktuality

kurz instruktor vodnej záchrany

  A. Účel 1. Tyto kurzy jsou určeny na výuku kvalifikovaných RI instruktorů  vašem případu  se jedna o kurzy vzdělávaní plavčíkův


B. Kvalifikační předpoklady 1. Kvalifikace instruktorů; instruktoři RI musí každý rok absolvovat doškolení, 2. při kvalifikaci Instruktor potápění je důležité, aby instruktor zdokumentoval své ponory, 3. udržování a získávání znalostí, aktivní činnost instruktora.


C. Výukové předpoklady 1. Prokázat se pojištěním proti pochybení,  Už je v ceně ročního poplatku 2. být členem RI, mít zaplacen roční instruktorský nebo divem aster poplatek, 5O eur ročně 3. mít podepsanou licenční smlouvu RI, 4. být členem RI, nebo mít právní subjektivitu. D.  absolvent obdrží Studijní materiály 1. Edukační set (důležité používat při každém kurzu), 2. prezentace RI edukačních programů, 3. instruktorem RI se doporučuje používat manuály RI.


E. Limity kurzu 1. Instruktoři musí zvládnout všechna zadání a metodické požadavky na výkon práce instruktora RI, 2. všechny limity  programů jsou identické a korespondují s požadavkem pro kuzy plavčíka na bazéneh 3. při všech kurzech musí být používány pomůcky a technické a materiální zabezpečení dle požadavků.


F. Kvalifikační požadavky 1. Po splnění všech akademických požadavků a získání potřebných znalostí je vydána RSI karta instruktora. G. Obnova kvalifikací 1. po přiznání kvalifikaci si kandidát musí udržovat své schopnosti a znalosti s ohledem na nové poznatky a technologie, 2. všichni profesionální divemastri, supervizoři, instruktoři i trenéři instruktorů musí mít platné pojištění, 3. aktivní členství v RI, placení každoročního instruktorského poplatku a obnovování licenční smlouvy, 4. splnění instruktorského testu hodnocení edukačních schopností. Poznámka! Instruktoři by měli udržovat kontakt s tréninkovým vedením kvůli získávání dalších informací.

Návrat na Aktuality