Kurz plavčíkov a wellness  23.2.2019 ZVOLEN **** Kurz učiteľ plávania  22.2.2 Zvolen  **** Kurz potapania 23.03. 2019 Zvolen                                            

 **** Ponor na skúšku  pod dohľadom profesionálneho inštruktora si  môžeš vyskúšať použitie potápačského výstroja a vychutnáš si beztiažový stav len za 50 eur, držitelia preukazu plavčíka zľava 10 eur uz 23.02.2019 

 
 

 
  

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Aktuality

KURZ PLAVČÍK a Wellness 23.02

Záchrana ľudských životov pri nehodách  na bazénoch a iných kritických udalostiach vyžaduje patričné skúsenosti získané absolvovaním tohto kurzu ,ktorý je platný vo všetkých krajinách a splna normy a legislatívu  v jednotlivých krajinách EU a východnej Európy  Cieľom kurzu je výcvik budúcich  záchranárov - plavčíkov  a oboznámenie sa problematikou  záchrany na uzavretých vodných plochách  bazénoch , nácvik poskytovania prvej pomoci , ošetrovania úrazov ,komunikácie, manažmentu záchrany a ďalších postupov práce záchranára na bazéne. Kurz otvára dvere pre prácu plavčíka  na celom svete. Vitajte v najlepšom vzdelávacom programe plavčíkov, vitajte vo svete profesionálov.             Predpoklady Plavecká spôsobilosť,  veková hranica od 16 rokov.                  Limity kurzu: V prípade že  si neveríte nebojte naučíme Vás1. Zaplávať 25m záchranárskym štýlom, 2. zaplávať min 15m pod vodnou hladinou,3. zvládnuť vytiahnutie topiaceho sa z dna bazéna na hladinu, transport4. zvládnuť bezpečné vytiahnutie topiaceho sa z bazéna (či inej vodnej atrakcie). 5. poskytnuť prvú pomoc, ošetriť         23.2.2019 Zvolen  Cena  140 ,EUR

Prihlasku najdete na nasom webe  

Návrat na Aktuality