**  POZOR pre odstavku bazéna Kurz plavčík na bazénoch vo  Zvolene prebehne  až 25.09.2021,  *** Kurz baby plávania  02.10 . 2021. Zvolen   ***Kurz plavčík/ice  na otvorenej  vode 25.09.2021***

 ***  Servis a revízia tobogánov **práce na vodnej hladine ***  potápačské práce **zabezpečenie a dozor pri prácach na vodných plochách

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Aktuality

Kurz plavčík/ice na otvorenej vode 25.09 .2021 Senec

Prihlás sa na  kurz  plavčíka,na otvorenej vode jazier, priehrad ,mori  a oceánov .  v ktorom vás oboznámime   s prácou plavčíka a pripravíme na záchranu  topiaceho sa na otvorenej vode jazier, priehrad ,mori  a oceánov . 

 Termín : 25.09.2021
                       

 UPOZORNENIE  : termín  bude upresneni po naplneni 

   Predpoklady 

 1. dobrá plavecká spôsobilosť,
 2. veková hranice minimálne 18 let,
 3.  absolvovaný kurz záchranára pre bazény ,  možné absolvovať súbežne po dohode 

V teoretické části kurzu záchrana na uzavřené vodě 
 1. 1. Úvod vodní záchrana
 2. 2. Vodní prostředí, moře, stojatá a tekoucí voda
 3. 3. Příčiny nehod na otevřených vodních plochách
 4. 4. Psychologické aspekty záchrany na otevřených vodních plochách
 5. 5. Obecné zásady záchrany na otevřených vodních plochách
 6. 6. Všeobecné bezpečnostní zásady záchranářů
 7. 7. Život zachraňující první pomoc s AED a Oxygen
 8. 8. Záchrana s použitím malého plavidla
 9. 9. Záchranné prostředky na otevřené vodní ploše
 10. 10. Osobní prostředky záchranáře
 11. 11. Uplatnění a rozvoj záchranáře
 12.  
    V praktické části základního kurzu 
 1. 1. Management záchrany a sebezáchrany na otevřených vodních plochách
 2. 2. Nácvik resuscitace v plavidle a na pláži
 3. 3. Nácvik záchrany s využitím plavidla
 4. 4. Nácvik vstupu záchranáře do otevřené vody - moře, stojatá, tekoucí voda
 5. 5. Nácvik přiblížení k topícímu se na otevřené vodní ploše
 6. 6. Nácvik stabilizace na vodní hladině - moře, stojatá, tekoucí voda
 7. 7. Nácvik potápění a transportů na vodní hladině
 8. 8. Používání záchranářských prostředků
 9. 9. Používání fixační a surfařské desky
 10. 10 Vytažení a vyzvednutí do člunu
 11. 11. Nácvik transportu a management záchrany
 

 Vaša licencia a oprávnenie Po úspešnom absolvovaní teórie a praxe plavčika obdržíš licenciu pre prácu na otvrenej vode. Na celom svete existuje množstvo organizácií, ktoré vykonavajú školenia podľa svojich vzdelavacích štandardov,ktoré sa možu líšiť či už v teoretických, alebo praktických postupoch.   Obnova licencie sa vykonáva každé 2 roky z dôvodu poistenia. Obnovu vykonajte online  vodnazachrana.eu. Medzinárodná licencia pre prácu plavčíka pod  hlavičkou medzinárodnej federácie RSI obsahuje.  
 • Ø ID karta v anglickom jazyku
 • Ø poistenie v medzinárodnej federácii
 • Ø diplom o absolvovaní kurzu vodnej záchrany
 • Ø protokol o absolvovanom kurze
 
Platobné podmienky  
 1.   cena:150 EUR absolventkurzu plavšika na bazen v roku 2020  2021 len 100 EUR
 2.   celu sumu bankovým prevodom, resp vkladom  pred zahajenim kurz
  


  Storno kurzu:   
 1.  Můžete za sebe najít náhradu.
 2.  Platbu si u nás necháte uloženou a v budoucnu si  jí můžete vybrat formou libovolného kurzu,max do jedneho roku v pripade nemoci.aj dohodou.
 3.   Platbu vracíme, ale odečítáme z ní stornopoplatky, podle počtu dní od zrušení             
 4.  30 a více dní od zaplatenia 100%
 5.  29 až 14 dní…………... storno poplatek 30% 
 6.  13 až 7 dní…………....  storno poplatek 50% 
 7.  6 až 3 dní……………... storno poplatek 80% 
 8.  2 a méně dní…………. storno poplatek 100%
 9.  pri nepredvidatelnych udalostiach vyšši moc sa  poplatok nevracia .Kurz, je možne absolvovať v buducnosti
 10.  Pri malom počte ,a mimoridnej udalosti si vyhradzujeme  právo posunu termínu
 11.  Vratenie poplatku na základe storno je 30 dni od pismnej žiadosti

  Zaplacením kurzovného,nebo zalohy účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami kurzu a storno podmínkami.   
Naši inštruktori majú najvašsiu prax v SR a EU
 Za 25 rokov  sme vyškolili vyše  6 000 plavcikov Na výuke sa podieľajú výhradne kvalifikovaní inštruktori s viacročnou praxou. Hlavný inštruktor nášho centra je s odučenými viac ako 3 000 plavčikov   TOP inštruktorom v SR a Sme tak bezpochyby najmodernejšie centrum so skúsenosťami výuky kurzov potápania .,plavčíkov a wellness .Kurzy vykonávame vo viacerych jazykoch. 

Návrat na Aktuality