xxx Aktuálne Kurzy plavčíkov na bazén akcia 130 EUR ZVOLEN 15.08  xxxx Kurz učiteľ plávania  ZVOLEN  21.08.a 19.09   AKCia do konca mesiaca 120 Level I a Baby 200EUR

  


 

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Aktuality

KURZ :plavčíkov 15.08.2020


Cieľom kurzu je výcvik budúcich  záchranárov - plavčíkov  a oboznámenie sa  s problematikou  záchrany na uzavretých vodných plochách / bazén / 

       Požiadavky na získanie certifikátu 

 1. absolvovať kompletnú teoretickú prípravu kurzu,
 2. absolvovať kompletnú praktickú prípravu,
 3. zložiť praktickú skúšku pred inštruktorom 
 4. plavecká spôsobilost,
 5. veková hranica od 16 rokov

 Limity kurzu:

1. Zaplávať 25m záchranárskym štýlom

2. zaplávať min 15m pod vodnou hladinou

3. zvládnuť vytiahnutie topiaceho sa z dna bazéna na hladinu

4. zvládnuť bezpečné vytiahnutie topiaceho sa z bazéna a poskytnutie KPR     Rozvoj schopnosti

V teoretickej časti  kurzu záchrana na uzavretej vode a v bazéne:  
 1.   Úvod - vodná záchrana
 2.  Vodné prostredie, charakteristika bazénov
 3.  Príčiny nehôd v  bazénoch a na atrakciách
 4.  Psychologické aspekty záchrany v bazénoch  a v areáli stredísk
 5.  Všeobecné zásady záchrany v bazénoch a v areáli stredísk
 6.  Prvá pomoc CPR BASIC
 7.  Stredisko prvej pomoci - koordinácia
 8.  Záchranné prostriedky na uzavretej vodnej ploche        
    
V praktickej časti základného kurzu :  
 1.  Manažment záchrany a sebazáchrany v bazénoch
 2.  Nácvik resuscitácie na figuríne
 3.  Nácvik fixácie a obväzovej techniky
 4.  Nácvik vstupu záchranára do bazéna
 5.  Nácvik priblíženia sa k topiacemu
 6.  Nácvik stabilizácie na vodnej hladine
 7.  Nácvik transportov na vodnej hladine
 8.  Používanie záchranárskych prostriedkov
 9.  Používanie fixačnej dosky
 10.  Vytiahnutie ,vyzdvihnutie z bazéna a vodných atrakcií
 11.  Nácvik transportu
 12.  Vyhodnotenie praktickej časti
 


Rozsah poznatkovRozsah teoretických a praktických poznatkov: 16 lekcii 
Platobné podmienky  
 1.   cena: 130 EUR len tento termin
 2.   celu sumu bankovým prevodom, resp vkladom  pred zahajenim kurzu
  


  Storno kurzu:   
 1.  Můžete za sebe najít náhradu.
 2.  Platbu si u nás necháte uloženou a v budoucnu si  jí můžete vybrat formou libovolného kurzu,max do jedneho roku v pripade nemoci.aj dohodou.
 3.   Platbu vracíme, ale odečítáme z ní stornopoplatky, podle počtu dní od zrušení             
 4.  30 a více dní před začátkem kurzu... 150 EUR
 5.  29 až 14 dní…………... storno poplatek 30% 
 6.  13 až 7 dní…………....  storno poplatek 50% 
 7.  6 až 3 dní……………... storno poplatek 80% 
 8.  2 a méně dní…………. storno poplatek 100%
 9.  pri nepredvidatelnych udalostiach vyšši moc sa  poplatok nevracia .Kurz, je možne absolvovať v buducnosti
 10.  Pri malom počte ,a mimoridnej udalosti si vyhradzujeme  právo posunu termínu

  Zaplacením kurzovného,nebo zalohy účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.
 

Po úspešnom kurze získate
 
 1. Licencia- medzinárodne uznaná v krajinách EU - medzinárodne uznaná aj mimin EU- splňajúca bezpečnostnu normu  EN 15288-2 (940920)
 2.  Licencia-  ID karta platná 2 roky, Diplom  v jazyku kde kurz vykonávate, protokol o kurze v prípade  že idete pracovať do zahraničia /len na vyžiadanie/
 
Naši inštruktori majú najvašsiu prax v SR a EU
 Za 25 rokov  sme vyškolili vyše  6 000 plavcikov Na výuke sa podieľajú výhradne kvalifikovaní inštruktori s viacročnou praxou. Hlavný inštruktor nášho centra je s odučenými viac ako 3 000 plavčikov   TOP inštruktorom v SR a Sme tak bezpochyby najmodernejšie centrum so skúsenosťami výuky kurzov potápania .,plavčíkov a wellness .Kurzy vykonávame vo viacerych jazykoch. 
 

Návrat na Aktuality