**akcia na kurz plavčík na bazén a wellness  teraz len 130 EUR len do vyredania miest ***  dvojbalík kurz plavčíka na bazén a otvorenu plochu teraz len 200 EUR ***kurz baby plávania  teraz za 200 EUR ***

 ***  výhodná obnova preukazov plavčíkov až na 5 rokov len za 50 EUR do konca Apríla*** sprostredkujeme  plavčíkovanie na Ostrove Kréta ***
 ***  ponúkame servis a revízia tobogánov ***práce na vodnej hladine ***  potápačské práce   ***zabezpečenie a dozor pri prácach na vodných plochách

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Aktuality

KURZ : plavčíkov začíname APRIL 2021

Absolvuj kurz plavčíka  a ušetrite   financie.


 • Výhody
 •  cena len 130 EUR do konca Aprila


 

      Požiadavky na získanie certifikátu 
 1. absolvovať kompletnú  on line teoretickú prípravu kurzu,
 2. prisť a zložiť praktickú skúšku pred inštruktorom 
 3. plavecká spôsobilost,
 4. veková hranica od 16 rokov

 Limity kurzu:

1. Zaplávať 25m záchranárskym štýlom

2. zaplávať min 15m pod vodnou hladinou

3. zvládnuť vytiahnutie topiaceho sa z dna bazéna na hladinu

4. zvládnuť bezpečné vytiahnutie topiaceho sa z bazéna a poskytnutie KPR     Rozvoj schopnosti

V teoretickej časti  kurzu záchrana na uzavretej vode a v bazéne:  
 1.   Úvod - vodná záchrana
 2.  Vodné prostredie, charakteristika bazénov
 3.  Príčiny nehôd v  bazénoch a na atrakciách
 4.  Psychologické aspekty záchrany v bazénoch  a v areáli stredísk
 5.  Všeobecné zásady záchrany v bazénoch a v areáli stredísk
 6.  Prvá pomoc CPR BASIC
 7.  Stredisko prvej pomoci - koordinácia
 8.  Záchranné prostriedky na uzavretej vodnej ploche        
    
V praktickej časti základného kurzu :  
 1.  Manažment záchrany a sebazáchrany v bazénoch
 2.  Nácvik resuscitácie na figuríne
 3.  Nácvik fixácie a obväzovej techniky
 4.  Nácvik vstupu záchranára do bazéna
 5.  Nácvik priblíženia sa k topiacemu
 6.  Nácvik stabilizácie na vodnej hladine
 7.  Nácvik transportov na vodnej hladine
 8.  Používanie záchranárskych prostriedkov
 9.  Používanie fixačnej dosky
 10.  Vytiahnutie ,vyzdvihnutie z bazéna a vodných atrakcií
 11.  Nácvik transportu
 12.  Vyhodnotenie praktickej časti
 


Rozsah poznatkovRozsah teoretických a praktických poznatkov: 16 lekcii 
Platobné podmienky  
 1.   cena: 160 EUR  n 
 2.   celu sumu bankovým prevodom, resp vkladom  pred zahajenim kurzu
 3.   pri prihláseni  sa
  


  Storno kurzu:   
 1.  Můžete za sebe najít náhradu.
 2.  Platbu si u nás necháte uloženou a v budoucnu si  jí můžete vybrat formou libovolného kurzu,max do jedneho roku v pripade nemoci.aj dohodou.
 3.   Platbu vracíme, ale odečítáme z ní stornopoplatky, podle počtu dní od zrušení             
 4.  30 a více dní od zaplatenia 100%
 5.  29 až 14 dní…………... storno poplatek 30% 
 6.  13 až 7 dní…………....  storno poplatek 50% 
 7.  6 až 3 dní……………... storno poplatek 80% 
 8.  2 a méně dní…………. storno poplatek 100%
 9.  pri nepredvidatelnych udalostiach vyšši moc sa  poplatok nevracia .Kurz, je možne absolvovať v buducnosti
 10.  Pri malom počte ,a mimoridnej udalosti si vyhradzujeme  právo posunu termínu
 11.  Vratenie poplatku na základe storno je 30 dni od pismnej žiadosti

  Zaplacením kurzovného,nebo zalohy účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.Zakupením kurzu behem COVIDU, učastník souhlasí s podmínkami že kurz proběhne po otevření bazénů  
Po úspešnom kurze získate
 
 1. Licencia- medzinárodne uznaná v krajinách EU - medzinárodne uznaná aj mimin EU- splňajúca bezpečnostnu normu  EN 15288-2 (940920)
 2.  Licencia-  ID karta platná 2 roky, Diplom  v jazyku kde kurz vykonávate, protokol o kurze v prípade  že idete pracovať do zahraničia /len na vyžiadanie/
 
Naši inštruktori majú najvašsiu prax v SR a EU
 Za 25 rokov  sme vyškolili vyše  6 000 plavcikov Na výuke sa podieľajú výhradne kvalifikovaní inštruktori s viacročnou praxou. Hlavný inštruktor nášho centra je s odučenými viac ako 3 000 plavčikov   TOP inštruktorom v SR a Sme tak bezpochyby najmodernejšie centrum so skúsenosťami výuky kurzov potápania .,plavčíkov a wellness .Kurzy vykonávame vo viacerych jazykoch. 

Návrat na Aktuality