**   Kurz plavčík na bazénoch prebehne  30.10 vo Zvolene  06.11.Bratislava ,  *** Kurz učiteľ  inštruktor plávania  28.10 Snina 04.11.Púchov akcia na L1+ L2 150 EUR   ** ***   Kurz inštruktorov 19 a 21 .11 Zvolen *** Seminár inštruktorov RI -EUROPA  10-11 December*** Kurzy potápania na našom www.divinginternational.eu
 ***  Servis a revízia tobogánov **práce na vodnej hladine ***  potápačské práce **

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Aktuality

KURZY plavčíkov a wellness 30.10.Zvolen 06.11.BratislavaPrihláste  sa včas na kurz  plavčíka, v ktorom vás oboznámime   s prácou plavčíka a pripravíme na záchranu  topiaceho sa v bazénoch s hĺbkou vody do 130 cm a nad 130 cm. 

                          
  

Podmienky pro zaradenie  do kurzzašlite formular prihláškahttp://www.vodnazachrana.eu/prihlaska.html
PROSÍM POŠLETE na e-mail. info@vodnazachrana.eu
Ø    

 • Ø fotografiu tváre pre vystavení preukazu plavčíka.
 • Ø  uhraďte poplatok kurzu na  číslo učtu : IBAN: SK061111 000 000 1426951000 uviesť meno účastníka
 
      Požiadavky na získanie certifikátu 
 1. absolvovať kompletnú  teoretickú prípravu kurzu
 2. abslvovať  praktickú skúšku pred inštruktorom 
 3. plavecká spôsobilost,
 4. veková hranica od 16 rokov

 Limity kurzu:
 
 1.  zaplávať 25m záchranárskym štýlom
 2.  zaplávať min 15m pod vodnou hladinou
 3.  zvládnuť vytiahnutie topiaceho sa z dna bazéna na hladinu
 4.  zvládnuť bezpečné vytiahnutie topiaceho sa z bazéna a poskytnutie KPR

     Rozvoj schopnosti

V teoretickej časti  kurzu záchrana na uzavretej vode a v bazéne:  
 1.   Úvod - vodná záchrana
 2.  Vodné prostredie, charakteristika bazénov
 3.  Príčiny nehôd v  bazénoch a na atrakciách
 4.  Psychologické aspekty záchrany v bazénoch  a v areáli stredísk
 5.  Všeobecné zásady záchrany v bazénoch a v areáli stredísk
 6.  Prvá pomoc CPR BASIC
 7.  Stredisko prvej pomoci - koordinácia
 8.  Záchranné prostriedky na uzavretej vodnej ploche        
    
V praktickej časti základného kurzu :  
 1.  Manažment záchrany a sebazáchrany v bazénoch
 2.  Nácvik resuscitácie na figuríne
 3.  Nácvik fixácie a obväzovej techniky
 4.  Nácvik vstupu záchranára do bazéna
 5.  Nácvik priblíženia sa k topiacemu
 6.  Nácvik stabilizácie na vodnej hladine
 7.  Nácvik transportov na vodnej hladine
 8.  Používanie záchranárskych prostriedkov
 9.  Používanie fixačnej dosky
 10.  Vytiahnutie ,vyzdvihnutie z bazéna a vodných atrakcií
 11.  Nácvik transportu
 12.  Vyhodnotenie praktickej časti
  Rozsah teoretických a praktických poznatkov: 16 lekcii 
    

  Vaša licencia a oprávneniePo úspešnom absolvovaní teórie a praxe plavčika obdržíš licenciu pre prácu na otvrenej vode.Na celom svete existuje množstvo organizácií, ktoré vykonavajú školenia podľa svojich vzdelavacích štandardov,ktoré sa možu líšiť či už v teoretických, alebo praktických postupoch. Obnova licencie sa vykonáva každé 2 roky z dôvodu poistenia.Obnovu vykonajte online  vodnazachrana.eu.Medzinárodná licencia pre prácu plavčíka pod  hlavičkou medzinárodnej federácie RSIobsahuje. 
 • Ø ID karta v anglickom jazyku
 • Ø poistenie v medzinárodnej federácii
 • Ø diplom o absolvovaní kurzu vodnej záchrany
 • Ø protokol o absolvovanom kurze
 
 Platobné podmienky  
 1.   cena: 130 EUR kurzvné a 20 EUR licencie spolu 150 EUR  
 2.   celu sumu bankovým prevodom, resp vkladom  pred zahajenim kurz
  


  Storno kurzu:   
 1.  Můžete za sebe najít náhradu.
 2.  Platbu si u nás necháte uloženou a v budoucnu si  jí můžete vybrat formou libovolného kurzu,max do jedneho roku v pripade nemoci.aj dohodou.
 3.   Platbu vracíme, ale odečítáme z ní stornopoplatky, podle počtu dní od zrušení             
 4.  30 a více dní od zaplatenia 100%
 5.  29 až 14 dní…………... storno poplatek 30% 
 6.  13 až 7 dní…………....  storno poplatek 50% 
 7.  6 až 3 dní……………... storno poplatek 80% 
 8.  2 a méně dní…………. storno poplatek 100%
 9.  pri nepredvidatelnych udalostiach vyšši moc sa  poplatok nevracia .Kurz, je možne absolvovať v buducnosti
 10.  Pri malom počte ,a mimoridnej udalosti si vyhradzujeme  právo posunu termínu
 11.  Vratenie poplatku na základe storno je 30 dni od pismnej žiadosti
 12. pri zakupení poukazky si sledujte termin kurzu

  Zaplacením kurzovného,nebo zalohy účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami kurzu a storno podmínkami.   
Naši inštruktori majú najvašsiu prax v SR a EU
 Za 25 rokov  sme vyškolili vyše  6 000 plavcikov Na výuke sa podieľajú výhradne kvalifikovaní inštruktori s viacročnou praxou. Hlavný inštruktor nášho centra je s odučenými viac ako 3 000 plavčikov   TOP inštruktorom v SR a Sme tak bezpochyby najmodernejšie centrum so skúsenosťami výuky kurzov potápania .,plavčíkov a wellness .Kurzy vykonávame vo viacerych jazykoch. 

Návrat na Aktuality