info@vodnazachrana.eu

00421 908 55 00 99

Vzdelávanie - kurzy

KURZ PLAVČÍK LIFEGUARD: na otvorenej vode

Cieľom kurzu je výcvik a oboznámenie budúcich záchranárov s problematikou záchrany na otvorených vodných plochách ,poskytovaním prvej pomoci a ošetrovaním úrazov ,komunikáciou, manažmentom záchrany.


Predpoklady

 • dobrá plavecká spôsobilosť,
 • veková hranice od 18 let, fyzická a psychická zdatnosť
 • absolvovaný kurz plavčíka pre bazén a kurz prvej pomoci

Limity kurzu praktická skúšku

 • zaplávať 50 m záchranárskym štýlom
 • zaplávať min 25 m pod vodnou hladinou
 • zvládnuť vytiahnutie topiaceho na čln
 • transport topiaceho na čln
 • poskytnutie CPR na figuríne

Cena kurzu: 250,- EUR

Cena kurzu: 350,- EUR*

* pri zakúpení dvojbalíka kurz na bazén a otvorená voda

V cene kurzu:

 • registrácia v medzinárodnej federácii rescueinternational Európa
 • výukový manuál kurzu v elektronickej podobe
 • vstup na bazén ,materiálne zabezpečenie -
 • školné a zapožičanie pomôcok

Po úspešnom kurze získate

 • ID karta v angličtine plavčík záchranár na otvorenej vode
 • diplom o kurze v slovenskom jazyku
 • protokol o záverečnej skúške
 • osvedčenie o akreditovanom kurze prvej pomoci

Podmienky pre záväzne zaradenie do kurzu

 • vyplňte prihlášku
 • uhraďte poplatok kurzu na číslo účtu spoločnosti rescueinternational s.r.o
 • Unicredit bank : IBAN: SK 06 1111 000 000 1426951000 uviesť meno účastníka

Požiadavky na získaní certifikátu

 • absolvovať kompletní teoretické a praktickou prípravu kurzu,
 • vykonať praktickou skúšku pred inštruktorom.

V cene kurzu:

 • registrácia v medzinárodnej federácii rescueinternational europa
 • výukový manuál kurzu v elektronickej podobe

Obsahove vymedzenie kurzu

V teoretické části kurzu záchrana na uzavřené vodě
 • Úvod vodní záchrana
 • Vodní prostředí, moře, stojatá a tekoucí voda
 • Příčiny nehod na otevřených vodních plochách
 • Psychologické aspekty záchrany na otevřených vodních plochách
 • Obecné zásady záchrany na otevřených vodních plochách
 • Všeobecné bezpečnostní zásady záchranářů
 • Život zachraňující první pomoc s AED a Oxygen
 • Záchrana s použitím malého plavidla
 • Záchranné prostředky na otevřené vodní ploše
 • Osobní prostředky záchranáře
 • Uplatnění a rozvoj záchranáře
V praktické části základního kurzu
 • Management záchrany a sebezáchrany na otevřených vodních plochách
 • Nácvik resuscitace v plavidle a na pláži
 • Nácvik záchrany s využitím plavidla
 • Nácvik vstupu záchranáře do otevřené vody - moře, stojatá, tekoucí voda
 • Nácvik přiblížení k topícímu se na otevřené vodní ploše
 • Nácvik stabilizace na vodní hladině - moře, stojatá, tekoucí voda
 • Nácvik potápění a transportů na vodní hladině

AktualityTOP