info@vodnazachrana.eu

00421 908 55 00 99

Vzdelávanie - kurzy

KURZ WELLNESS PLAVČÍK do 130cm

Cieľom kurzu je oboznámiť s charakteristikou záchrany vo wellness, regeneračných a detských bazénoch do hĺbky vody 130cm.


Predpoklady

 • plavecká spôsobilosť, zaplávať ľubovoľným spôsobom aspoň 25m a viac metrov bez časového limitu
 • veková hranica od 18 rokov, fyzická a psychická zdatnosť

Požiadavky na získaní certifikátu

 • absolvovať kompletní teoretické a praktickou prípravu kurzu,
 • vykonať praktickou skúšku s záchrany v bazéne s hĺbkou vody do 130cm
 • vykonať praktickou skúšku s prvej pomoci pred inštruktorom.

Obsahove vymedzenie kurzu

V teoretickej časti kurzu wellness plavčíka:
 • Úvod - vodná záchrana, legislativa
 • Vodné prostredie, charakteristika bazénov
 • Príčiny nehôd v bazénoch a na atrakciách
 • Psychologické aspekty záchrany v bazénoch a v areáli stredísk
 • Všeobecné zásady záchrany v bazénoch a v areáli stredísk
 • Prvá pomoc CPR, AED
 • Stredisko prvej pomoci – koordinácia s RZP
 • Záchranné prostriedky na bazénoch a wellness

V praktickej časti základného kurzu

 • Manažment záchrany a sebazáchrany v bazénoch do 130cm
 • Nácvik resuscitácie na figuríne + AED
 • Nácvik fixácie a obväzovej techniky
 • Nácvik vstupu záchranára do bazéna
 • Nácvik priblíženia sa k topiacemu plávanie, brodenie
 • Nácvik stabilizácie na vodnej hladine do 130cm
 • Nácvik transportov na vodnej hladine do 130cm
 • Používanie záchranárskych prostriedkov
 • Používanie fixačnej dosky
 • Vytiahnutie ,vyzdvihnutie z bazéna a vodných atrakcií
 • Nácvik transportu

Limity kurzu praktická skúšku

 • zaplávať 25 m ľubovoľným spôsobom
 • brodenie k topiacemu sa 12m v hĺbke vody do 130cm
 • zvládnuť vytiahnutie topiaceho z bazénu na hladinu, (či inej vodné atrakcií).
 • transport topiaceho
 • poskytnutie CPR na figuríne

Cena kurzu: 220,- EUR

V cene kurzu:

 • registrácia v medzinárodnej federácii rescueinternational Európa
 • výukový manuál kurzu v elektronickej podobe
 • vstup na bazén
 • školné a zapožičanie pomôcok

Po úspešnom kurze získate

 • ID karta v angličtine plavčík záchranár na bazénoch EN 15288-2 (940920)
 • diplom o kurze v slovenskom jazyku
 • protokol o záverečnej skúške
 • osvedčenie o akreditovanom kurze prvej pomoci

Podmienky pre záväzne zaradenie do kurzu

 • vyplňte prihlášku

AktualityTOP