*** Kurz plavčíka  pre bazén:  ***  Svit 03.12.2022Z *** Zvolen 17.12.2022  ***  Kurz pre inštruktorov  plávania baby,základny, zdokonaľovací : 17.12.2022 Zvolen *** Darujte kurz:.plavčíka,potápania, učiteľa plávnia,  pokažky už v ponuke 

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Kurzy plavčíkov

Kurz plavčík záchranár na bazénoch

Tento kurz je určený všetkým záujemcom o prácu plavčíka na bazénoch doma a v zahraničí. V kurze sa účastníci oboznámia s technikou záchrany na bazénoch, poskytovaním prvej pomoci, ošetrovaním úrazov, koordináciou záchrany, ako aj s pracovnými povinnosťami plavčíka na rôznych typoch bazénov.
Podmienky: vek min 16 rokov, plavecká spôsobilosť
Po kurze úspešní absolventi získajú licenciu medzinárodnej federácie RSI plavčík záchranár na bazénoch ,ktorá im umožňuje vykonávať prácu plavčíka kdekoľvek doma a vo svete.

Cena: 130 EUR

Kurz záchranára na otvorenej vodnej ploche

Tento kurz je určený tím ktorý chcú vykonávať prácu plavčíka na plážach doma a v zahraničí. V kurze sa účastníci dôkladne oboznámia s technikou záchrany na otvorenej, zamrznutej vodnej ploche, pri povodni a na mori. Prevažná časť kurzu je organizovaná formou riešenia modelových situácií a nácviku používania najmodernejšej záchranárskej výstroje a vybavenia.
Po kurze úspešní absolventi získajú licenciu medzinárodnej federácie RSI plavčík záchranár na otvorenej vodnej ploche podľa svojich dosiahnutých skúsenosti v kurze a to nasledovne:
Kategória A: záchranár na otvorenej a zamrznutej vodnej ploche
Kategória B: záchranár na plážach a mori
Kategória C: vedúci záchrane ho tímu vodca plavidla na mori
Podmienky: vek min 18 rokov, dobrá plavecká spôsobilosť , dosiahnutá licencia plavčík záchranár na bazénoch/ možnosť ju absolvovať súbežne s kurzom záchranár na otvorenej vodnej ploche

Cena: 200 EUR

Tento program vzdelávania RSI je špeciálne postavený pre hasičské a záchranné zložky, ozbrojené zložky, školstvo, športové kluby, zamestnávateľov. Bohaté medzinárodné skúsenosti a kvalitná metodika kurzov zaraďujú tento výukový program medzi top profesionálne kurzy vzdelávania v oblasti záchrany vo svete.
Samotný program FIRST AID sa skladá z viacerých typov kurzov. Poznatky v nich získané využijú príslušníci jednotlivých zborov pri výkone svojho povolania, prípadne sú vhodným doplnkom na rozšírenie vedomostí.