Kurz plavčíkov  ZVOLEN 27.04, Bratislava27.04 ,KOŚICE 03.05 Zvolen 11.05 2019   ****   **** Kurz potapania 04 mája. 2019 Zvolen  ****   Lifeguard Bech  absolvuj kurz záchranára na mori 4.mája 2019 prihlás sa včas .                                   

 **** Ponor na skúšku  pod dohľadom profesionálneho inštruktora si  môžeš vyskúšať použitie potápačského výstroja a vychutnáš si beztiažový stav len za 50 eur, držitelia preukazu plavčíka zľava 10 eur uz 23.02.2019 

 
 

 
  

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Kurzy plavčíkov

Kurz plavčík záchranár na bazénoch

Tento kurz je určený všetkým záujemcom o prácu plavčíka na bazénoch doma a v zahraničí. V kurze sa účastníci oboznámia s technikou záchrany na bazénoch, poskytovaním prvej pomoci, ošetrovaním úrazov, koordináciou záchrany, ako aj s pracovnými povinnosťami plavčíka na rôznych typoch bazénov.
Podmienky: vek min 16 rokov, plavecká spôsobilosť
Po kurze úspešní absolventi získajú licenciu medzinárodnej federácie RSI plavčík záchranár na bazénoch ,ktorá im umožňuje vykonávať prácu plavčíka kdekoľvek doma a vo svete.

Cena: 130 EUR

Kurz záchranára na otvorenej vodnej ploche

Tento kurz je určený tím ktorý chcú vykonávať prácu plavčíka na plážach doma a v zahraničí. V kurze sa účastníci dôkladne oboznámia s technikou záchrany na otvorenej, zamrznutej vodnej ploche, pri povodni a na mori. Prevažná časť kurzu je organizovaná formou riešenia modelových situácií a nácviku používania najmodernejšej záchranárskej výstroje a vybavenia.
Po kurze úspešní absolventi získajú licenciu medzinárodnej federácie RSI plavčík záchranár na otvorenej vodnej ploche podľa svojich dosiahnutých skúsenosti v kurze a to nasledovne:
Kategória A: záchranár na otvorenej a zamrznutej vodnej ploche
Kategória B: záchranár na plážach a mori
Kategória C: vedúci záchrane ho tímu vodca plavidla na mori
Podmienky: vek min 18 rokov, dobrá plavecká spôsobilosť , dosiahnutá licencia plavčík záchranár na bazénoch/ možnosť ju absolvovať súbežne s kurzom záchranár na otvorenej vodnej ploche

Cena: 200 EUR

Tento program vzdelávania RSI je špeciálne postavený pre hasičské a záchranné zložky, ozbrojené zložky, školstvo, športové kluby, zamestnávateľov. Bohaté medzinárodné skúsenosti a kvalitná metodika kurzov zaraďujú tento výukový program medzi top profesionálne kurzy vzdelávania v oblasti záchrany vo svete.
Samotný program FIRST AID sa skladá z viacerých typov kurzov. Poznatky v nich získané využijú príslušníci jednotlivých zborov pri výkone svojho povolania, prípadne sú vhodným doplnkom na rozšírenie vedomostí.